pozostawać


pozostawać
Coś pozostaje w niezgodzie z czymś zob. niezgoda 1.
Coś pozostało bez echa zob. echo 3.
Kamień na kamieniu nie pozostał zob. kamień 9.
(Niech) to pozostanie między nami zob. zostać 2.
Pozostać bez grosza (przy duszy, w kieszeni) zob. grosz 1.
Pozostać na łasce boskiej zob. łaska 7.
Pozostać na łasce losu zob. los 2.
Pozostać na placu (boju) zob. plac.
Pozostać przy swoim zob. swój 4.
Pozostawać między niebem a ziemią zob. niebo 2.
Pozostawać na boku zob. bok 6.
Pozostawać poza nawiasem czegoś zob. nawias 1.
Pozostawać u czyjegoś boku zob. bok 10.
Pozostawać w cieniu zob. cień 4.
Pozostawać w tle zob. tło 1.
Pozostawać w tyle (za kimś, za czymś), z tyłu zob. tył 2.
Z kogoś, z czyjegoś zdrowia, czyjejś urody itp. pozostał tylko cień zob. cień 11.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pozostawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, pozostawaćstaję, pozostawaćstaje, pozostawaćstawaj {{/stl 8}}– pozostać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc, pozostawaćstanę, pozostawaćstanie, pozostawaćstań {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pozostawać — → pozostać …   Słownik języka polskiego

  • pozostawać – pozostać [trzymać się] w cieniu — {{/stl 13}}{{stl 33}} nie eksponować, nie ujawniać swojej osoby, roli, działalności; pozostawać na uboczu, niezauważonym :{{/stl 33}}{{stl 10}}W czasie trwających negocjacji wolał trzymać się w cieniu, ale panował nad wszystkim. Całe lata… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pozostawać – pozostać bez echa [odzewu] — {{/stl 13}}{{stl 33}} nie wywołać reakcji, nie zostać zrealizowanym; być ignorowanym :{{/stl 33}}{{stl 10}}Zgłaszane wielokrotnie postulaty w sprawie zwiększenia nakładów na oświatę pozostały bez echa. Apele o ograniczenie palenia w miejscach… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pozostawać – pozostać na boku [na uboczu] — {{/stl 13}}{{stl 33}} z własnej lub czyjejś winy być niezauważalnym, nie wyróżniać się :{{/stl 33}}{{stl 10}}Pozostawał na boku i nie mieszał się w żadne spory. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pozostawać – pozostać w tyle — {{/stl 13}}{{stl 8}}{za kimś} {{/stl 8}}{{stl 7}} nie dorównywać, ustępować komuś w jakiejś dziedzinie; nie nadążać za kimś, być gorszym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Większość krajów pozostała daleko w tyle za Japonią w rozwoju przemysłu elektronicznego …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • znaleźć się [znajdować się, być, pozostawać] poza nawiasem — {{/stl 13}}{{stl 7}} być (zostać) wyłączonym z czegoś, nie uczestniczyć w czymś; być (stać się) zbędnym, niepotrzebnym : {{/stl 7}}{{stl 10}}On się nie liczy, on jest poza nawiasem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieć z kimś na pieсku — Pozostawać z kimś w otwartym konflikcie; kłócić się Eng. To be in a state of open dislike and readiness to fight with someone …   Słownik Polskiego slangu

  • pozostać — Coś pozostaje w niezgodzie z czymś zob. niezgoda 1. Coś pozostało bez echa zob. echo 3. Kamień na kamieniu nie pozostał zob. kamień 9. (Niech) to pozostanie między nami zob. zostać 2. Pozostać bez grosza (przy duszy, w kieszeni) zob. grosz 1.… …   Słownik frazeologiczny

  • pozostać — dk, pozostaćstanę, pozostaćstaniesz, pozostaćstań, pozostaćstał pozostawać ndk IX, pozostaćstaję, pozostaćstajesz, pozostaćwaj, pozostaćwał 1. «nie ruszyć się skądś, nie opuścić jakiegoś miejsca; zostać gdzieś, u kogoś» Pozostać w domu. Pozostali …   Słownik języka polskiego